Skip to main content

Služba za personal i ljudske resurse

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Služba za personal i ljudske resurse
Ljudski resursi nam daju izvrsnost

Naš cilj je da Vama, sadašnjim i budućim zaposlenicima, omogućimo jednostavan pristup svim informacijama, pružimo smjernice, upute, uslugu i pomoć u svim Vašim nedoumicama o poslu.

Read more
Rukovodilac Službe za personal i ljudske resurse

Haris Jamaković

Služba za personal i ljudske resurse

Ljudski resursi nam daju izvrsnost

Početak rada na novoj akademskoj ili admnistrativnoj poziciji uvijek je uzbudljiv profesionalni izazov - ipak, ponekad se može činiti kao da nema kraja novim praksama, pravilima i procedurama koje treba razumjeti i primijeniti.

Naš cilj je da Vama, sadašnjim i budućim zaposlenicima, omogućimo jednostavan pristup svim informacijama, pružimo smjernice, upute, uslugu i pomoć u svim Vašim nedoumicama o poslu.

Obrasci i dokumenti

Obrasci koji trebaju
uposlenicima IUS-a

Više ste nego dobrodošli da kontaktirate ili posjetite Službu za personal i ljudske resurse za sve dodatne informacije i pomoć u vezi s bilo kojim pitanjem koje se tiče Vašeg radnog statusa.

Svi upiti, komentari i sugestije su dobrodošli. 

Galerija

Aktivnosti Službe za personal i ljudske resurse

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji i obavijesti

Služba za personal i ljudske resurse

Opseg djelovanja

Ažuriranje politika

Usklađivanje politika Univerziteta sa tekućim pravnim odlukama koje se tiču zakona o radu 

 

 

Zapošljavanje

Implementacija procedura prilikom zapošljavanja novog radnog kadra, od planiranja, procedura javnog objavljivanja do registracije u poreskoj upravi 

Indukcija i orijentacija

Upoznavanje novih uposlenika sa radnim procesom i pružanje pomoći kako bi se brzo i lako navikli na novu radnu sredinu 

 

Ugovori o radu

Izrađivanje, praćenje, ažuriranje i raskidanje ugovora o radu 

 

 

Radne i boravišne dozvole

Prijavljivanje i praćenje procedura za izdavanje dozvola za strane uposlenike 

 

 

Team Building

Povremeno organizovanje team building događaja 

 

Ljekarski pregledi

Organizovanje i provođenje godišnjih ljekarskih pregleda za sve uposlenike 

 

 

Stručno usavršavanje

Planiranje i provođenje stručnog usavršavanja uposlenika (Qedex, individualne obuke) 

 

 

Upravljanje odsustvima

Obrađivanje i praćenje svih vrsta odsustva sa rada 

 

Pitanja sigurnosti na radu

Organizovanje povremenih obuka koje se tiču sigurnosti na radu, zdravlja i zaštite od požara 

 

Zdravstveno osiguranje

Registrovanje i praćenje zdravstvenog osiguranja uposlenika i članova porodice

 

 

Podrška prilikom odlaska u penziju

Stručna pomoć prilikom apliciranja za penzionisanje i naknade

 

Disciplinske mjere

Pravna podrška u slučaju kršenja radnih obaveza 

 

Odnos između poslodavca i uposlenika

Koordinacija i podrška za lakšu i bolju komunikaciju između Univerziteta i uposlenika 

 

Služba za personal i ljudske resurse

Ljudski resursi nam daju izvrsnost

Naš cilj je pružiti proaktivnu podršku svim zaposlenicima IUS-a, identifikacijom i rješavanjem pitanja vezanih za zapošljavanje prije nego isti postanu problemi.

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam
poruku

Nazovite ukoliko imate pitanje

033 957 174

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Contact